همزمانی روز اربعین در ایران و عراق
همزمانی روز اربعین در ایران و عراق

رویت ماه صفر برای آیت الله سیستانی به اثبات رسیده است و فردا در عراق مثل ایران اول صفر و همچنین۲۷ مهر(۲۰ صفر) روز اربعین است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سایت رسمی حرم حضرت عباس(ع)، رویت ماه صفر برای آیت الله سیستانی به اثبات رسیده است و فردا در عراق مثل ایران […]

رویت ماه صفر برای آیت الله سیستانی به اثبات رسیده است و فردا در عراق مثل ایران اول صفر و همچنین۲۷ مهر(۲۰ صفر) روز اربعین است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سایت رسمی حرم حضرت عباس(ع)، رویت ماه صفر برای آیت الله سیستانی به اثبات رسیده است و فردا در عراق مثل ایران اول صفر است.

به این ترتیب روز اربعین (۲۰ صفر) در عراق مثل ایران روز شنبه ۲۷ مهر است.

انتهای پیام/