پخش شکلات در روز میلاد امام موسی کاظم
پخش شکلات در روز میلاد امام موسی کاظم

به منظور فرارسیدن  میلاد  امام موسی کاظم  ، با حضور اعضای کانون جوانان منطقه ۱۴ ،  پک شکلات در میان شهروندان دارالمومنین توزیع شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به منظور گرامیداشت  میلاد با سر سعادت امام کاظم علیه السلام، پک های شکلات تهیه شده با مشارکت کانون جوانان منطقه ۱۴ […]

به منظور فرارسیدن  میلاد  امام موسی کاظم  ، با حضور اعضای کانون جوانان منطقه ۱۴ ،  پک شکلات در میان شهروندان دارالمومنین توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به منظور گرامیداشت  میلاد با سر سعادت امام کاظم علیه السلام، پک های شکلات تهیه شده با مشارکت کانون جوانان منطقه ۱۴ و موسسه جوانان آینده نگر طهران در میان شهروندان دارالمومنین پخش و توزیع شد .