پخش و توزیع میوه به همت قرارگاه جهادی شهید رنجبر موسسه جوانان آینده نگر طهران
پخش و توزیع میوه به همت قرارگاه جهادی شهید رنجبر موسسه جوانان آینده نگر طهران

در ادامه رزمایش همت جوانانه و کمک مومنانه ، پک های میوه در میان شهروندان با حضور اعضای جوانان آینده نگر طهران پخش و توزیع شد. به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، با حضور جهادگران قرارگاه جهادی شهید علی اکبر رنجبر موسسه جوانان آینده نگر طهران و مشارکت هیئت اسکواش جنوب شرق […]

در ادامه رزمایش همت جوانانه و کمک مومنانه ، پک های میوه در میان شهروندان با حضور اعضای جوانان آینده نگر طهران پخش و توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، با حضور جهادگران قرارگاه جهادی شهید علی اکبر رنجبر موسسه جوانان آینده نگر طهران و مشارکت هیئت اسکواش جنوب شرق تهران ، پس از بسته بندی پک های میوه ، در میان شهروندان تهرانی توزیع شد.

شایان ذکر است پخش و توزیع پک های غذایی ، بهداشتی به صورت روزانه به همت موسسه جوانان آینده نگر طهران در حال انجام می باشد.