پخش و توزیع پک های بهداشتی به همت قرارگاه جهادی کانون جوانان منطقه ۱۴
پخش و توزیع پک های بهداشتی به همت قرارگاه جهادی کانون جوانان منطقه ۱۴

در ادامه فعالیت های جهادی کانون جوانان منطقه۱۴ در ایام کرونا، پک های بهداشتی در بین شهروندان دارالمومنین توزیع شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، به همت قرارگاه جهادی شهید سیاوشی کانون جوانان پس از آماده سازی پک های بهداشتی شامل ماسک و دستکش ، در میان شهروندان خیابان نبرد […]

در ادامه فعالیت های جهادی کانون جوانان منطقه۱۴ در ایام کرونا، پک های بهداشتی در بین شهروندان دارالمومنین توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، به همت قرارگاه جهادی شهید سیاوشی کانون جوانان پس از آماده سازی پک های بهداشتی شامل ماسک و دستکش ، در میان شهروندان خیابان نبرد و پیروزی توزیع شد.

علی اسعدی راد مسئول قرارگاه جهادی کانون جوانان اعلام داشت فعالیت های جهادی بهداشتی تا شکست کرونا ادامه خواهد داشت.