پخش و توزیع پک های بهداشتی در میان شهروندان تهرانی به همت قرارگاه شهید رنجبر جوانان آینده نگر طهران و هیئت اسکواش جنوب شرق
پخش و توزیع پک های بهداشتی در میان شهروندان تهرانی به همت قرارگاه شهید رنجبر جوانان آینده نگر طهران و هیئت اسکواش جنوب شرق

پک های بهداشتی شامل ماسک و دستکش با شعار تا مهربانی راهی نیست در میان شهروندان تهرانی توزیع شد. به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، به همت قرارگاه جهادی شهید علی اکبر رنجبر جوانان آینده نگر طهران و مشارکت هیئت اسکواش جنوب شرق، در ادامه فعالیت های جهادی پک های تهیه شده […]

پک های بهداشتی شامل ماسک و دستکش با شعار تا مهربانی راهی نیست در میان شهروندان تهرانی توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، به همت قرارگاه جهادی شهید علی اکبر رنجبر جوانان آینده نگر طهران و مشارکت هیئت اسکواش جنوب شرق، در ادامه فعالیت های جهادی پک های تهیه شده با رعایت اصول بهداشتی بسته بندی شده و با حضور اعضای موسسه و هیئت اسکواش جنوب شرق تهران در میان شهروندان جنوب شرق پخش و توزیع شد.