پخش پک های غذای گرم در بین محرومین با شعار تا مهربانی راهی نیست
پخش پک های غذای گرم در بین محرومین با شعار تا مهربانی راهی نیست

به همت موسسه خیریه حقی و مشارکت کانون جوانان منطقه ۱۴ و موسسه جوانان آینده نگر طهران پک های غذای گرم در بین نیازمندان و کودکان کار در سطح مناطق ۱۴ و ۱۵ پخش شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در پخش این پک های غذایی که در شب شهادت امام […]

به همت موسسه خیریه حقی و مشارکت کانون جوانان منطقه ۱۴ و موسسه جوانان آینده نگر طهران پک های غذای گرم در بین نیازمندان و کودکان کار در سطح مناطق ۱۴ و ۱۵ پخش شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در پخش این پک های غذایی که در شب شهادت امام هادی (ع) صورت پذیرفت غذای گرم در بین محرومین ، نیازمندان و کودکان کار پخش گردید.

شایان ذکر است پخت و بسته بندی این غذاها با همت عالی موسسه خیریه حقی انجام شد که اعضای کانون جوانان و جوانان آینده نگر طهران نیز در پخش آن تلاش کردند و به این ترتیب شعار تا مهربانی راهی نیست یکبار دیگر محقق گردید.