پخش پک های ماسک توسط اعضای جوانان آینده نگر طهران در شرایط قرمز کرونایی پایتخت
پخش پک های ماسک توسط اعضای جوانان آینده نگر طهران در شرایط قرمز کرونایی پایتخت

در ایام تشدید کرونا در کشور و وضعیت قرمز شهر تهران به همت موسسه جوانان آینده نگر  طهران، پک های ماسک در میان افراد  فاقد ماسک پخش و توزیع گردید. به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، در راستای رزمایش همت جوانانه کمک مومنانه در ایام کرونایی و به منظور پیشگیری از ویروس […]

در ایام تشدید کرونا در کشور و وضعیت قرمز شهر تهران به همت موسسه جوانان آینده نگر  طهران، پک های ماسک در میان افراد  فاقد ماسک پخش و توزیع گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، در راستای رزمایش همت جوانانه کمک مومنانه در ایام کرونایی و به منظور پیشگیری از ویروس منحوس کرونا در بین شهروندان تهرانی با حضور میدانی اعضای موسسه جوانان آینده نگر طهران در سطح خیابان های شهر ، پک های ماسک در میان افراد فاقد ماسک توزیع شد.

لازم به ذکر است اقدامات جهادی موسسه جوانان آینده نگر طهران تا پایان شکست ویروس منحوس کرونا با قدرت ادامه خواهد یافت.