پیشنهاد منع تردد خودروها از در منازل در۱۲ و ۱۳ فروردین
پیشنهاد منع تردد خودروها از در منازل در۱۲ و ۱۳ فروردین

معاون عمرانی استاندار تهران گفت: پیشنهاد منع تردد خودروها را در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین به وزارت کشور داده ایم. ه گزارش خبرگزاری فارس، محمد تقی زاده معاون عمرانی استانداری تهران اظهارداشت: استان تهران براساس مصوبات اخیر وزارت کشور در خصوص اعمال محدودیت ها عمل می کند. وی گفت: برای روزهای ۱۲ و ۱۳ […]

معاون عمرانی استاندار تهران گفت: پیشنهاد منع تردد خودروها را در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین به وزارت کشور داده ایم.

ه گزارش خبرگزاری فارس، محمد تقی زاده معاون عمرانی استانداری تهران اظهارداشت: استان تهران براساس مصوبات اخیر وزارت کشور در خصوص اعمال محدودیت ها عمل می کند.

وی گفت: برای روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین هم به وزارت کشور پیشنهاد داده ایم که اعمال محدودیت تردد خودروها از در منازل انجام شود.