کشف ۲۵۰۰ دستگاه ماینر توسط سازمان اطلاعات سپاه
کشف ۲۵۰۰ دستگاه ماینر توسط سازمان اطلاعات سپاه

طی اقدامات فنی و اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه استان قزوین، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر(دستگاه استخراج رمز ارز) از یکی از شرکت‌های شهر صنعتی البرز کشف شد.  طی اقدامات فنی و اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه استان قزوین، بیش از  ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر(دستگاه استخراج رمز ارز) از یکی از شرکت‌های […]

طی اقدامات فنی و اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه استان قزوین، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر(دستگاه استخراج رمز ارز) از یکی از شرکت‌های شهر صنعتی البرز کشف شد.

 طی اقدامات فنی و اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه استان قزوین، بیش از  ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر(دستگاه استخراج رمز ارز) از یکی از شرکت‌های شهر صنعتی البرز کشف شد.

با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نمایندگان اداره‌برق این دستگاه‌ها ضبط شد و در ادامه نیز با دستور دادستان قزوین شرکت فوق توسط ناجا پلمپ گردید.

لازم به ذکر است این شرکت از گاز دولتی جهت تولید برق استفاده می‌کرد.