یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ Sunday, 27 September , 2020
  • مهارتهای ارتباطی 02 سپتامبر 2020

    مهارتهای ارتباطی

    انسان موجود اجتماعی است از بدو تاریخ نحوه برقراری ارتباطات بین فردی حائز اهمیت بوده و این مهارتها قابل یادگیری و تقویت است. امام حسین (ع) بیاناتی در این خصوص دارند که قابل توجه است .

جوان و جوانی 26 آگوست 2020

جوان و جوانی

جوان گاهی به خود و به آینده خود و دوستان خود و ارتباط والدین با او می اندیشد.

می خواهم کمتر نگران باشم ولی چطور؟ 16 آگوست 2020

می خواهم کمتر نگران باشم ولی چطور؟

راه نخست اصلاح فکر

تربیت کودک 13 آگوست 2020

تربیت کودک

تربیت صحیح فقط با وجود رعایت یک سری اصول امکان‌پذیر است. تعیین تربیت مشخص، چهارچوب برنامه خانواده است و باید آن را حفظ کرد تا به یک رفتار مناسب در فرزندان دست یافت.

پیام رئیس خانه احزاب ایران به مناسبت روز خبرنگار 10 آگوست 2020

پیام رئیس خانه احزاب ایران به مناسبت روز خبرنگار

بسمه تعالی (ن والقلم و مایسطرون) پیام رئیس خانه احزاب ایران به مناسبت روز خبرنگار

جولان ربا خواران – قسمت سوم 05 جولای 2020

جولان ربا خواران – قسمت سوم

جولان ربا خواران – قسمت سوم دکتر مرتضی مومیوند

جولان رباخواران در جامعه 12 ژوئن 2020

جولان رباخواران در جامعه

جولان رباخواران در جامعه

به راستی ازدست دادن رومینای ما ناشی ازکدام عوامل بود؟ 10 ژوئن 2020

به راستی ازدست دادن رومینای ما ناشی ازکدام عوامل بود؟

“به راستی ازدست دادن رومینای ما ناشی ازکدام عوامل بود؟”

بی تفاوتی اجتماعی social Apathy  شرایط متفاوت جامعه ایران و کنش های متفاوت 01 آوریل 2020

بی تفاوتی اجتماعی social Apathy شرایط متفاوت جامعه ایران و کنش های متفاوت

بدون شک حفظ، رشد و تعالی هر جامعه ای در گرو مشارکت اجتماعی افراد آن جامعه است .

روابط اجتماعی و همبستگی، زمینه برون رفت از بحران کرونا 01 آوریل 2020

روابط اجتماعی و همبستگی، زمینه برون رفت از بحران کرونا

جامعه همیشه به معنای آن است که افراد به واسطه نفوذی که بر هم دارند و تصمیم هایی که با هم می گیرند به هم پیوند می خورند بنابراین جامعه یک چیز کارکردی است چیزی است که افراد در آن هم عامل اند و هم تابع ژرژ زیمل “جامعه شناسی و جامعه شناختی”