حضور اعضای موسسه دوکی در شب تاسوعای حسینی در بیمارستان قلب شهید رجایی - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر حضور اعضای موسسه دوکی در شب تاسوعای حسینی در بیمارستان قلب شهید رجایی | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر