گزارش تصویری برپایی غرفه های خدمات کانون جوانان منطقه 14 در ایستگاه مترو ابن سینا - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر گزارش تصویری برپایی غرفه های خدمات کانون جوانان منطقه 14 در ایستگاه مترو ابن سینا | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر