گزارش تصویری برگزارى جشن شب يلدا در مركز توانبخشى رفيده باحضور هنرمندان توسط موسسه دوكى - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر گزارش تصویری برگزارى جشن شب يلدا در مركز توانبخشى رفيده باحضور هنرمندان توسط موسسه دوكى | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر