گزارش تصویری برگزاري جشن يلدا توسط موسسه دوكى در مركز تجارت فردوسى براى فرشته هاى سندروم داون - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر گزارش تصویری برگزاري جشن يلدا توسط موسسه دوكى در مركز تجارت فردوسى براى فرشته هاى سندروم داون | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر