گزارش تصویری جوانان آینده نگر از افتتاحيه نمايشگاه (نقش اميد) توسط موسسه دوكى - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر گزارش تصویری جوانان آینده نگر از افتتاحيه نمايشگاه "نقش اميد" توسط موسسه دوكى | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر