گزارش تصویری جوانان آینده نگر از توزيع هزاران بادكنك توسط همياران ودواطلبان موسسه دوكى در پياده روى اربعين به كودكان - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر گزارش تصویری جوانان آینده نگر از توزيع هزاران بادكنك توسط همياران ودواطلبان موسسه دوكى در پياده روى اربعين به كودكان | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر