گزارش تصویری جوانان آینده نگر از حضور میلیونی مردم پایتخت و بستن عهد و پیمان با سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر گزارش تصویری جوانان آینده نگر از حضور میلیونی مردم پایتخت و بستن عهد و پیمان با سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر