گزارش تصویری جوانان آینده نگر از وداع مردم قدرشناس تهران با سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر گزارش تصویری جوانان آینده نگر از وداع مردم قدرشناس تهران با سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر