سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹ Tuesday, 19 January , 2021
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر Archives - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 13 ژانویه 2021

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران (جوانان آینده نگر) برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 09 ژانویه 2021

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانات منطقه ۱۴ تهران ( جوانان آینده نگر) برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 17 نوامبر 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران (جوانان آینده نگر) با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 10 نوامبر 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال  کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 04 نوامبر 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 20 اکتبر 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین آماده سازی تیم فوتبال کانون  جوانان منطقه ۱۴ تهران ( جوانان آینده نگر  ) برای مسابقه با تیم های یاران سهراب و پیشکسوتان منطقه ۱۴، زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 07 اکتبر 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

در ادامه ی تمرینات آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) ، تمرین این تیم زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 05 سپتامبر 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 29 آگوست 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) برگزار شد.