یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ Sunday, 27 September , 2020
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر Archives - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر
برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 05 سپتامبر 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 29 آگوست 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 25 جولای 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 10 جولای 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ ( جوانان آینده نگر ) برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 20 ژوئن 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 13 ژوئن 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرینات آماده سازی تیم فوتبال جوانان آینده نگر (کانون جوانان منطقه ۱۴) برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 06 ژوئن 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر(کانون جوانان منطقه ۱۴) برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر‌ 30 مه 2020

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر‌

دومین جلسه تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر (کانون جوانان منطقه ۱۴) برگزار شد.

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر 21 دسامبر 2019

برگزاری تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران (جوانان آینده نگر ) برگزار شد.